სერვისები

დედაბარათზე ბიოსის განახლება

25.00

ვიდეო ბარათზე ბიოსის განახლება

25.00

ვიდეო ბარათზე თერმო პასტის შეცვლა

40.00

ინტერნეტის კაბელის დაჯეკვა

კომპიუტერის / ნოუთბუქის დიაგნოსტიკა

25.00

კომპიუტერის გაწმენდა ჰაერის ნაკადით

45.00

კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

20.00

კომპიუტერის ცალკეული ნაწილის დიაგნოსტიკა

ნოუთბუქზე თერმო პასტის შეცვლა

ნოუთბუქის გაწმენდა

30.00

ნოუთბუქის პროგრამული უზრუნველყოფა

პროცესორზე თერმო პასტის შეცვლა

15.00